A nyaki szakasz 7 csigolyából áll. Első kettő az atlas és axis különbözik a többitől. Az atlas egy csontgyűrűre emlékesztet itt a legnagyobb a csigolyalyuk(foramen vertebrale) mivel tt a legszélesebb a gerincvelő. Az atlas és az axsis egy dens axis nevű helyen ízesülnek ami az axis csigolyán kidudorodó fognyúlvány egy gödröcskébe megy be az atlasba. Ez egy forgóízület ami rotációra képes. Az első porckorongos összeköttetés a C2és C3 között található. A nyaki hetes csigolyát úgy tudjuk megtalálni, hogy neki a processus spinosusa ( tövisnyúlvány) a leg tömegesebb, így Ő áll ki a legjobban. A nyaki szakasz a legmozgékonyabb mert itt a legtágabb a gerinccsatorna.

Ennek a szakasznak a mozgásai a flexió és extensio ( bólogatás)  A gerinc és a koponya összeköttetései két féle képpen zajlik. Az első az atlas és occiput (nyakszít) amit atlantóoccipitális ízületnek hívunk. ennek a mozgásai fej bólintás illetve ingatása.  Az I és II ízület az atlantoaxilláris ízület mi a fej tagadó mozgását teszi lehetővé (rotáció) 

Az izmok segítségével jön létre a mozgás, Ezek pedig a következők:
A musculus sternocledomastoideus (fejbiccentő izom) ellenál a fej hátrafelé történő túlfeszítésének, egyenesen tartja a fejet, arcot felfelé és ellenkező oldal felé forgatja, m. trapesiussal együtt oldalra dönti a fejet és a nyakat. Eredése a szegycsont markolata (manubrium sterni), tapadása a halántékcsont csecsnyúlványán a processus mastoideuson)
A scaleneus izomcsoport a fej oldalra hajlításában,

két oldali működés esetén a fej előre hajlásában, bordákat emelve a belégzésben van szerepük. Három részből tevődik össze anterior, medius és posterior. Az anterior és a medius között fut a karidegfonat ( plexus brachialis) .és az arteria subclavia. Eredésük a nyakcsigolyák harántnyúlványain tapadásuk az I. II. bordán.
Splenius capitis azonos oldal felé forgatja a fejet és hátra feszíti a nyakat. Eredése C3-T6 processus spinosusokon ( tövisnyúlványok) . Tapadás az os occipitalén ( nyakszírt csonton).

Semispinalis capitis tartja a fejet, azonos oldalra hajtja a nyakat és előrehajtásnál tartja a fejet. Eredésa a Th1-Th6 és C3-C6 tövisnyúlványain tapadása pedig C2-C5 tövisnyúlványain illetve a nyakszirtcsonthoz.

Semispinalis cervicis ered:Th1-Th6 és a C2-C5 tapad. Oldalra hajtja a nyakat, ellenkező oldal felé forgatja a fejet